Kungsgatan

Fasadrenovering i Stockholm

Familjeföretaget Gunnar Blomgren AB bildades i sin nuvarande form 1992 i Stockholm. Vi är nu 4:e generationen som för yrket vidare inom familjen så vi har lång erfarenhet av fasadarbete och fasadrenovering. Beställare skall känna sig trygga i sin relation med Gunnar Blomgren AB, ett förhållande som är grunden för ett långsiktigt förtroende.

Ofta finns det ett behov utöver att renovera just fasaden. Andra delar av fastigheten kan behöva upprustas. Därför åtar vi oss utvändiga helhetslösningar. Det kan vara tilläggsisolering och puts, fasadrenoveringar, tegelmurningar, balkongrenoveringar, fönsterbyte/renovering, omläggning av tak, takmålning mm.

Vi har ett nära samarbete med andra byggföretag såsom ställningsbyggare, plåtslagare, målare, snickare, elektriker och många fler som arbetar tillsammans med oss i Stockholm med omnejd.

Vi är medlem i Byggmästareföreningen, Sveriges Byggindustrier och Svenskt Näringsliv

Kontakta oss om du behöver renovera fasad i Stockholm!

Våra mål

Miljö: Målsättningen är att genomföra entreprenader på ett sådant sätt att avfall och spill minimeras och hanteras med största möjliga miljöhänsyn. Vi använder material med låg miljöpåverkan och vi väljer bästa möjliga transportsätt ur miljösynpunkt.

Kvalitet: Vi lägger stor vikt vid noggrann planering och bra organisation på våra arbetsplatser. Vi arbetar med kvalitetssäkring och god arbetsmiljö. Våra lösningar är kostnadseffektiva och håller den höga kvalitet som motsvarar våra kunders förväntningar.

 

fasadrenovering i Stockholm

Gunnar Blomgren AB
Safirgränd 8
126 79 Hägersten
Epost: info@gbabbygg.se